vrijdag 25 februari 2011

Cloud computer

Personal Computers van tegenwoordig zijn ware gedrochten voor de gemiddelde gebruiker. Ze zijn te ingewikkeld, hebben te zware hardware, vergen teveel onderhoud, verbruiken teveel stroom en zijn, als gevolg van deze eigenschappen, te duur. Het maakt daarbij niet uit of het om computers gaat waarop Windows, Mac OS of Linux als besturingssysteem draait. Allemaal ondervinden ze bovengenoemde nadelen in meer of mindere mate. Ik kan deze conclusie goed onderbouwen omdat ik ruim 25 jaar werkzaam ben in de IT-branche, o.a. als programmeur en als systeembeheerder en weet waarover ik praat.

Vrijwel dagelijks krijg ik vragen van collega's, familieleden, vrienden en kennissen die verband houden met problemen die ze ondervinden met hun thuiscomputer als gevolg van deze complexiteit.

De nadelen van de huidige generatie Personal Computers komen voor een groot deel voort uit het feit dat deze computers zogenaamde fat-clients zijn. De applicaties staan op de computer zelf. O.a. het installeren, updaten, configureren en onderhouden van applicaties zorgen voor een grote beheerslast en zorgen vaak voor veel problemen voor de thuisgebruiker. Maar ook grote organisaties die bijv. al hun computers willen voorzien van de nieuwste Office versie worden geconfronteerd met enorme inspanningen en hoge kosten. (nog afgezien van de aanschafkosten van de software).

 • Vergelijk dat eens met mainframes. Hierop staat een software-pakket op slechts één plaats geïnstalleerd en de verwerking van data vindt slechts op één plek plaats, op het mainframe zelf. De beeldschermen waar de mensen achter werken zijn zogenaamde domme terminals en doen niets meer dan datgene dat op het mainframe wordt berekend zichtbaar maken.
   
 • Een andere vergelijking is die met het DOS-Novell-tijdperk. Ook toen stonden DOS-applicaties op slechts één plaats. Namelijk op een centrale server, meestal een Novell file-server. De computers, clients genoemd, logden in op de server en konden gebruik maken van de aldaar geïnstalleerde software en de gebruikers sloegen hier ook hun bestanden op. Op de clients zelf stond meestal niets, die hadden meestal niet eens een harde schijf aan boord. De software die nodig was om in te loggen op de server werd meestal vanaf floppy geladen. Verschil met een domme terminal was dat berekening en verwerking van data op de client plaatsvonden.

Nu zijn mainframe, DOS en Novell natuurlijk niet meer van deze tijd maar de beheersmatige voordelen met bijbehorende lage kosten spreken voor zich. In een middelgroot bedrijf deed ik ooit systeembeheer "erbij" in een DOS-Novell omgeving. Ik was hier hooguit een uur per week mee bezig. Tegenwoordig hebben organisaties grote IT-afdelingen nodig om al die computers te onderhouden en draaiende te houden.

Voordelen
Natuurlijk hebben deze fat-clients ook hun voordelen. Deze computers hebben tegenwoordig zoveel rekenkracht en grafische mogelijkheden dat ze uiterst complexe zaken razendsnel kunnen uitvoeren.

Maar nu komt de hamvraag
Heeft de gemiddelde gebruiker al deze computer-power wel nodig?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons eerst afvragen wat de gemiddelde computergebruiker zoal doet op zijn computer
 • E-mailen met Hotmail, Gmail of Outlook Web Access (Office 365)
 • Facebook
 • Twitteren
 • Tekstverwerken
 • Presentaties maken
 • Muziek luisteren
 • Video's bekijken
 • Nieuws lezen
 • Aankopen doen
 • Vakantie boeken
 • Bankieren
 • Spelletjes spelen
 • Foto's bewerken

Conclusie
De gemiddelde computergebruiker zit voor het overgrote deel te internetten achter zijn computer. Alleen voor tekstverwerken en presentaties zal doorgaans een lokaal geïnstalleerd programma worden gebruikt, meestal Microsoft's Word en Powerpoint (sommigen gebruiken het gratis OpenOffice). Maar ook voor deze taken kun je op internet terecht waar webapplicaties te vinden zijn waarmee je deze taken prima kunt uitvoeren. (bijv. Google Docs).

Dus: nagenoeg alle taken die een gemiddelde gebruiker achter zijn computer uitvoert kunnen met niet meer dan een internet-verbinding en een browser worden volbracht. Die zware, fat-client computer met al zijn nadelen vormt dus een enorme overkill. Het zware, ingewikkelde en onderhoudsgevoelige besturingssysteem met lange opstarttijd en nog veel meer nadelen, de zware processor, de zware voeding, de grote hoeveelheid geheugen, de snelle videokaart: de gemiddelde gebruiker heeft het allemaal niet nodig voor het uitvoeren van zijn dagelijkse taken. Bedenk daarbij ook nog eens dat al deze computer-power voor veel warmte zorgt die afgevoerd moet worden. Er moet dus gekoeld worden en dat koelen heeft weer een hoge geluidsproductie tot gevolg.

We moeten naar een thin-client model toe

Het hele fat-client model dat nog ontwikkeld is in tijden dat internet nog in de kinderschoenen stond en er nog weinig netwerken waren deugt niet meer in de huidige tijd waarin netwerken en internet gemeengoed zijn. Het moet radicaal anders voor de gemiddelde computer-gebruiker.

In plaats van steeds meer, steeds sneller, steeds duurder, steeds ingewikkelder moeten we terug naar eenvoud.

In plaats van een fat-client model moeten we naar een thin-client model toe waarbij de gebruiker zich niet meer hoeft te bekommeren om de techniek maar zich volledig kan richten op zijn dagelijkse taken. Om maar eens een metafoor te gebruiken: we moeten zoveel mogelijk rijden met die auto en zo weinig mogelijk langs de kant van de weg stilstaan met de motorkap omhoog.

De computer van de toekomst moet de volgende eigenschappen hebben
 • Moet geen harde schijf hebben
 • Moet geen CD/DVD/Blu-Ray speler hebben
 • Moet geen mogelijkheid hebben om er een printer op aan te sluiten
 • Moet via internet kunnen printen
 • Besturingssysteem moet onzichtbaar zijn voor de gebruiker (ik zie het besturingssysteem als een noodzakelijk kwaad)
 • Moet niet vatbaar zijn voor virussen, spyware of andere malware
 • Moet snel opstarten
 • Moet een lange accu-duur hebben
 • Moet muisstil zijn
 • Snelheid moet na verloop van tijd niet afnemen
 • Moet geen noodzaak hebben om het besturingssysteem te updaten (of moet onzichtbaar updaten voor de gebruiker)
 • Moet zelfherstellend zijn indien zich calamiteiten voordoen
 • Er moet geen noodzaak zijn voor het maken van backups van bestanden
 • Moet uitermate stabiel zijn (crashes mogen zelden of nooit voorkomen)
 • Moet altijd en overal toegang hebben tot alle applicaties en alle bestanden
 • Applicaties en data moeten via internet beschikbaar zijn (via de cloud)
 • Applicaties en data moeten dus niet op de computer zelf (lokaal) zijn opgeslagen
 • Moet zowel draadloos (WIFI en 3G) als bedraad toegang hebben tot internet
 • Moet mobiel zijn
 • Moet veilig zijn
 • Moet net zo gebruiksvriendelijk zijn als een televisie
 • De computer zelf moet geen enkele functionaliteit hebben (moet en hoeft stand-alone niets te kunnen)
 • De functionaliteit van de computer moet volledig worden bepaald door internet (waarop deze computer is aangesloten)
 • Moet goedkoop zijn
 • Verlies van bestanden en applicaties moet onmogelijk zijn (ook in geval van calamiteiten zoals diefstal)
 • Na vervanging van een defecte computer door een nieuwe computer moeten al je applicaties en bestanden weer ogenblikkelijk beschikbaar zijn
 • De software moet zoveel mogelijk gebruik maken van open standaarden
 • Het gebruik van software moet zoveel mogelijk gratis of bijna gratis zijn (liefst Open Source)

Cloud Computing
Dit nieuwe concept wordt ook wel Cloud Computing genoemd. Cloud Computing wordt tegenwoordig door velen gezien als dé nieuwe manier van werken, dé manier om het werken met computers eenvoudiger en goedkoper te maken. UPDATE 30-04-2016: De eerste cloud computer die op de markt kwam was de Samsung Series 5 netbook (ook wel Chromebook genoemd) met Google Chrome OS als besturingssysteem en Google Chrome als browser. Deze Samsung Chromebook is uitgekomen op 24-06-2011. Inmiddels is het aanbod Chromebooks zeer uitgebreid. Deze Chromebooks beschikken over vrijwel alle eigenschappen waarover de computer van de toekomst moet beschikken.

Voor wie is een cloud computer zeer geschikt
 • Voor 90% van de thuisgebruikers
 • Voor leerlingen / studenten
 • Voor mobiele werkers
 • Voor iedereen die niet geïnteresseerd is in techniek maar zich volledig wil concentreren op zijn dagelijkse werkzaamheden

Voor wie is een cloud computer ongeschikt
 • Voor iedereen die met zware software-pakketten werkt zoals bijv. Autocad en / of Photoshop

iPad
Er zijn tegenwoordig veel mensen die de iPad van Apple zien als de computer van de toekomst. Met name in het onderwijs wordt de iPad veel gepromoot. Ik geloof niet in de iPad als computer van de toekomst, simpelweg omdat deze niet voldoet aan de eisen waaraan de computer van de toekomst moet voldoen. Met name het feit dat er gebruik wordt gemaakt van gesloten technologie (Apple-only) en applicaties lokaal moeten worden geïnstalleerd maakt de iPad ongeschikt als computer van de toekomst en ongeschikt voor het onderwijs. Klik voor meer informatie op deze link of deze link.

Nadelen cloud computers
Zitten er ook nadelen aan het gebruik van cloud computers? Jazeker, die zijn er. Ik zet de belangrijkste nadelen op een rijtje:
 • Volledig afhankelijk van internet (zonder internet kun je niets of bijna niets)
 • Webapplicaties hebben nog niet de mogelijkheden van "normale" desktop applicaties
 • De snelheid van webapplicaties is over het algemeen lager dan die van "normale" desktop applicaties
 • Er bestaat nog lang niet van elke "normale" desktop applicatie een webapplicatie-variant

HTML5
Veel van de huidige nadelen van cloud computers zullen echter steeds meer gaan verdwijnen. Met name de opkomst van de nieuwe HTML5-standaard zal hierbij een belangrijke bijdrage leveren. HTML5 biedt de mogelijkheid om offline te werken (dus zonder internet verbinding). Bovendien zullen, met behulp van HTML5, webapplicaties er straks ongeveer hetzelfde uit gaan zien als "normale" desktop applicaties. De gebruiker zal straks geen of bijna geen verschil meer zien tussen beide type applicaties. Conclusie: cloud computers hebben wel degelijk nadelen maar deze nadelen zullen in de toekomst grotendeels of zelfs geheel gaan verdwijnen.

Hoe veilig is je data in de cloud?
Er zijn tegenwoordig nogal wat mensen die zich zorgen maken over hoe veilig het is om je data in de cloud op te slaan. Je leest dan verhalen over Amerikaanse geheime diensten die misschien wel eens toegang tot je gegevens zouden kunnen krijgen e.d. Zal het zo'n vaart lopen? Ik denk het niet. Velen van ons slaan bijv. hun mail al vele jaren in de cloud op met behulp van Hotmail of Gmail. Toen heette het alleen nog niet "in de cloud" en niemand scheen zich druk te maken om de veiligheid. Ik durf met een gerust hart al mijn data onder te brengen bij een cloud-provider als Google. De eventuele onveiligheid zit eerder bij jezelf dan bij Google. Als je goed met je wachtwoorden omgaat (gebruik alleen "strong passwords" en wijzig deze regelmatig) dan staat de data in de cloud zelfs veiliger dan bij je thuis of op het bedrijfsnetwerk. Veiligheid vergt dus enige discipline van jezelf. Zo ben ik bijvoorbeeld nog nooit iemand tegengekomen die zijn hele verzameling Gmail- of Hotmail mailtjes kwijt was. Ik ben echter al veel mensen tegengekomen die thuis hun hele verzameling, lokaal opgeslagen, Outlook-mailtjes kwijt waren. (Outkook.pst? Wat is dat? Backuppen? Had dat dan gemoeten? Herkenbaar?). Ook wat betreft veiligheid van data (minimaliseren van het risico van dataverlies) gaat de voorkeur uit naar opslaan in de cloud in plaats van opslaan op je thuiscomputer.